Hantverkaren - Vem är det egentligen?

Välkommen till Hantverkaren!

rektangulara-fargknappar-bla-begar-offert.jpgDagligen hör man ordet hantverkare och man använder det som om det vore helt självklart vad ordet står för. Ibland stöter man också på ordet hantverk, t ex broderade dukar, och även det ordet använder man sig av utan att det känns konstigt. Men när man ska beskriva företaget som skapar hantverk med ett allmänt ord så kommer ordet hantverksföretag ut från ens mun. Och det ordet kan ju användas för en hantverkare också. Det är då jag känner att det är lite oklarheter runt detta ord och jag ska försöka bena ut begreppet lite.

Ordet hantverkare avser någon som använder händerna för att utföra ett arbete, en som "verkade" med "händerna". Det är ett gammalt ord som ofta avser yrken som fanns i det gamla skråväsendet där i mångt och mycket alla yrken var av typen hantverkare.

Inom hantverksgebitet finns det då en gammal betydelse där alla yrken som använder händerna är gällande. Hur är det då med det moderna användandet av ordet? När vi säger hantverkare idag så menar vi ju personer med kompetens inom bygg. Det kan vara rörmokare, snickare, målare, glasmästare etc. Alla dessa använder ju händerna för sitt yrkesutövande och det föreligger också ett behov av att ha blivit upplärd. Dessa yrken fanns också i det gamla skråväsendet.

Men vi menar knappast en asfalterare, betongarbetare eller en byggnadsingenjör. Dessa är mer moderna yrken och deras insatser baseras inte huvudsakligen på att händerna utför arbetet, de använder sig mer av maskiner eller av hjärnans kraft. De fanns heller inte som skrå. En intressant yrkeskår i detta avseende är elektrikerna, de använder ju händerna för sitt arbete men är beroende av sina mätinstrument för att utföra jobbet. Dessutom är det ett mera modernt yrke som hamnat inom begreppet hantverkare i modern tid.

Nu har vi kommit en bit på väg och jag tycker mig ha funnit följande nutida betydelse av orden:

Hantverkare:  
Yrkesgrupper som gör tjänster inom bygg där händerna tillsammans med mindre verktyg och mätinstrument behövs för att utöva sitt arbete.

Hantverksföretag:  
Yrkesgrupper som tillverkar produkter som kan betecknas som hantverksprodukter.

Byggföretag:
Yrkesgrupper där maskiner utgör en väsentlig del i utförandet av själva arbetet.

----------------------------------------------------

Följande nya sidor har lagts till via SKRÅ-sidan:

Handskmakare

Klensmed

Possementmakare

Konterfejare

Gelbgjutare

Snörmakare

Borstbindare

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.